Godziny pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

SEKRETARIAT PORADNI:

Poniedziałek - Czwartek - godz. 7.45-17.00

Piątek - godz. 7.45-15.00


PRACOWNICY MERYTORYCZNI:

Poniedziałek - Czwartek - godz. 8.00-18.00

Piątek - godz. 8.00-16.00

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes