Skala inteligencji Stanford Binet 5

Drodzy Rodzice,


specjalnie dla Waszych dzieci wzbogaciliśmy swój warsztat diagnostyczny o nowe narzędzie do oceny ilorazu inteligencji i zdolności poznawczych: Skala Inteligencji Stanford Binet 5 (SB 5). Jest odpowiedni dla dzieci w wieku od drugiego roku życia.

Skali Stanford Binet 5 używa się do diagnozy dzieci słabosłyszących, z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia oraz z opóźnionym rozwojem mowy i afazją, które negatywnie wpływają na zdolności językowe.

Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z pięciu czynników poznawczych badanych za pomocą SB5 (Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, Pamięć robocza).

Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach: badania dzieci z osłabionym wzrokiem lub niepełnosprawnych ruchowo.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes