Ważny komunikat!


Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 6, 7 i ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemów oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID019 (Dz. U. 2020 poz. 410, ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 595), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.)

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

OGRANICZA SIĘ

funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

od dnia 06.04.2020 r. do odwołania

W tym czasie wszystkie zaplanowanie wcześniej badania diagnostyczne zostają odwołane,
zajęcia terapeutyczne są realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość, tj. w formie zdalnej.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny (w godz. 7.00-15.00),
za pomocą poczty elektronicznej oraz przez platformę e-PUAP.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
ul. 3-Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel. 23 692 55 91, sekretariat@ppppultusk.pl
skrzynka e-PUAP: /bippultusk/skrytkaESP

Zachęcamy również do śledzenia aktualności zamieszczanych na Facebooku i stronie internetowej naszej Poradni, gdzie poza bieżącymi informacjami związanymi z funkcjonowaniem naszej placówki, gdzie będziemy zamieszczać informacje, propozycje zabaw i ćwiczeń.

funpage: Poradnia Psychologiczna w Pułtusku

Wszystkie działania podejmowane są dla Państwa bezpieczeństwaZ poważaniem
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pułtusku
Agnieszka Kowalska

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes