Kwiecień to Miesiąc Wiedzy na temat Autyzmu

Celem ogólnopolskiej inicjatywy w tym zakresie jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu jako zaburzenia rozwojowego a nie choroby oraz kształtowanie postaw poszanowania dla inności, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem w społeczeństwie.

W ramach kampanii w dniu 26 kwietnia 2018 r. – w nawiązaniu do Miesiąca Autyzmu – pracownik Poradni Danuta Maliszewska przeprowadziła w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku zajęcia integracyjne dzieci autystycznych z elementami Programów Aktywności Ch.Knilla oraz Trening logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes