Powiatowe Forum Edukacyjne


15 marca pracownicy Poradni uczestniczyli w Powiatowym Forum Edukacyjnym, tradycyjnie już organizowanym przez Starostwo Powiatowe, w gościnnych murach Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Celem przedsięwzięcia jest prezentacja oferty edukacyjnej powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wybór dalszego kierunku kształcenia nie zawsze jest łatwy i oczywisty. Dlatego też Poradnia zaprezentowała (w formie stoiska informacyjnego) swoją ofertę pomocową, z której może skorzystać każdy gimnazjalista i szkoła, która takiego wsparcia potrzebuje.
W ramach realizacji zadań statutowych pracownicy Poradni- doradcy zawodowi prowadzą:
  • indywidualne spotkania dla młodzieży, które mają na celu zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych, stworzenie profilu zainteresowań zawodowych oraz nakreślenie planu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • zajęcia grupowe dla młodzieży ukierunkowane na pogłębienie wiedzy o zawodach, poszczególnych typach szkół i rynku pracy,
  • spotkania z rodzicami nt. Jak pomóc dziecku w wyborze dalszego kierunku kształcenia?
  • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów związanych wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes