Celem ogólnopolskiej inicjatywy w tym zakresie jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu jako zaburzenia rozwojowego a nie choroby oraz kształtowanie postaw poszanowania dla inności, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem w społeczeństwie.

W ramach kampanii w dniu 26 kwietnia 2018 r. – w nawiązaniu do Miesiąca Autyzmu – pracownik Poradni Danuta Maliszewska przeprowadziła w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku zajęcia integracyjne dzieci autystycznych z elementami Programów Aktywności Ch.Knilla oraz Trening logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi.


11 kwietnia 2018 r. pracownicy Poradni, panie: Agata Drzagowska – Raheb i Ewa Łada wsparły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku w realizacji Programu „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyberbezpieczni”.
W ramach realizacji założeń w/w projektu przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-edukacyjne nt. „Uzależnienie od Internetu, gier internetowych, telefonu oraz bezpiecznego korzystania z Internetu” dla uczniów klas gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy.
Celem spotkania było:
  • Zapobieganie uzależnieniu od Internetu w śród młodzieży,
  • Zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań, czyli bezpiecznego korzystania z sieci;
  • Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież;
  • Podnoszenie świadomości co do zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputera oraz uczenie dokonywania właściwych wyborów.
Druga część spotkania poświęcona była wykonaniu plakatów,  które  zostaną wykorzystane podczas piątkowego happeningu „W sieci serfuję z głową”.


15 marca pracownicy Poradni uczestniczyli w Powiatowym Forum Edukacyjnym, tradycyjnie już organizowanym przez Starostwo Powiatowe, w gościnnych murach Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Celem przedsięwzięcia jest prezentacja oferty edukacyjnej powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wybór dalszego kierunku kształcenia nie zawsze jest łatwy i oczywisty. Dlatego też Poradnia zaprezentowała (w formie stoiska informacyjnego) swoją ofertę pomocową, z której może skorzystać każdy gimnazjalista i szkoła, która takiego wsparcia potrzebuje.
W ramach realizacji zadań statutowych pracownicy Poradni- doradcy zawodowi prowadzą:
  • indywidualne spotkania dla młodzieży, które mają na celu zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych, stworzenie profilu zainteresowań zawodowych oraz nakreślenie planu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • zajęcia grupowe dla młodzieży ukierunkowane na pogłębienie wiedzy o zawodach, poszczególnych typach szkół i rynku pracy,
  • spotkania z rodzicami nt. Jak pomóc dziecku w wyborze dalszego kierunku kształcenia?
  • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów związanych wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Pracownicy Poradni włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Logopedy. W ramach kampanii informacyjnej surdologopeda Marzena Borzym opracowała materiały dla rodziców na temat: „Wspieranie mowy dziecka – praktyczne wskazówki”. Przygotowała również tablice poświęcone komunikacji wspomagającej i alternatywnej pod hasłem „Komunikowanie się nie tylko słowami…” oraz udostępniono broszury i publikacje poświęcone zaburzeniom rozwoju mowy i komunikacji oraz metod terapeutyczno – leczniczych.

Akcja zakończyła się sobotnim Dniem Otwartym Poradni, w trakcie którego rodzice mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami i uzyskać informacje na temat nurtujących ich problemów.21 marca 2018 roku odbył się II Międzyszkolny Recytatorski Konkurs Logopedyczny „Strasna zaba”, którego organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku. Konkurs przeznaczony był dla uczniów, które uczęszczają na terapię logopedyczną, z  klas 0-II oraz dla sześciolatków z przedszkoli, z placówek oświatowych gminy Pułtusk.

Cele konkursu:
- podniesienie samooceny dzieci , które uczęszczają na terapię logopedyczną,  poprzez stworzenie im okazji do zaprezentowania efektów swojej ciężkiej pracy i bycia docenionym przez rodziców, kolegów, nauczycieli;
- budowanie motywacji do dalszej pracy i ćwiczeń logopedycznych;
- rozwijanie świadomości artykulacyjnej i poczucia celowości terapii;
- budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą;
- rozwijanie zdolności recytatorskich.

Uczestnicy recytują dowolny wiersz z literatury dziecięcej lub logopedyczny wierszyk zawierający nagromadzenie słów z głoskami, nad których prawidłową wymową pracują.

Dzieci, które wzięły udział w konkursie a są objęte terapią logopedyczną w Poradni - były zgłoszone przez logopedów: Anetę Zając, Marzenę Zabielską-Brzoza i Justynę Dudzikowską. W jury zasiadła surdologopeda Poradni – Marzena Borzym.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ufundowała główne nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.
Gratulujemy laureatom i wszystkim dzieciom wspaniałych recytacji, pięknych strojów, odwagi i pięknej wymowy.  Już wkrótce będziecie Mistrzami Języka!Rodzicu, jeśli chcesz się upewnić, czy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo, możesz to sprawdzić w trakcie konsultacji ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na bezpłatne konsultacje
-      logopedyczne,
-      pedagogiczne,
-      psychologiczne,
-      psychiatryczne  
-      z zakresu doradztwa zawodowego,
które odbędą się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy w dniu 17 marca 2018 r. (sobota) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Pułtusku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu Poradni  w celu umówienia spotkania.
(23) 692- 55-91
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku organizuje spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla Rodziców dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym i młodszym na temat:

„FUNKCJONOWANIE KANAŁÓW SENSORYCZNYCH U DZIECI AUTYSTYCZNYCH – SPOSOBY REDUKOWANIA OBJAWÓW DEFICYTÓW”

Termin spotkania: 5 marca 2018 r. godz. 16.00
Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku, ul. 3 Maja 20

Prosimy o wcześniejsze zapisanie się telefoniczne na spotkanie, co umożliwi zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc i materiałów.

Zapisy: tel. 23 692 55 91
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku zaprasza rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju na spotkanie GRUPY WSPARCIA.
Spotkanie odbędzie się dnia 22.02.2018 roku o godzinie 17.00 w sali nr 110.
2 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pracownicy Poradni włączyli się w organizację akcji promocyjno – informacyjnej. W ramach współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji PIO w Pułtusku, który był inicjatorem przedsięwzięcia zorganizowali piknik dla mieszkańców powiatu pułtuskiego pod hasłem „Pułtusk na niebiesko dla Autyzmu”.

Wśród atrakcji znalazły się występy solistów, pokazy tańca towarzyskiego zaprezentowane przez Klub Sportowy Semiramida oraz liczne zabawy i atrakcje plenerowe dla najmłodszych. W trakcie pikniku, do dyspozycji rodziców pozostawali psychologowie Ośrodka PIO i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, którzy odpowiadali na pytania rodziców dotyczące Autyzmu, jego symptomów i sposobów rehabilitacji.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowały się również Urząd Miasta w Pułtusku, dzienny Dom „Senior Wigor: w Pułtusku oraz Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych – Spójrz Inaczej.

Organizatorzy zatroszczyli się też o słodki poczęstunek dla uczestników imprezy (ciasta, jogurty, herbata).

Pogoda sprawiła, że impreza była udana, a świadomość lokalnego środowiska została zwrócona na problem Autyzmu.
Pułtusk na niebiesko dla autyzmu 2 kwietnia 2017 godz. 13.00 Dom Polonii w Pułtusku (polana przy placu zabaw).

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes