2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się także obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

16 marca odbyło się kolejne już spotkanie w ramach Grupy Wsparcia dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych. Podczas spotkania uczestnicy omawiali kwestie dotyczące między innymi trudności z dyscypliną wśród uczniów klas 1-3, coraz częstszych zachowań opozycyjnych, buntowniczych w grupie młodszych uczniów. Skupiono się konieczności rozwijania współpracy i efektywnej komunikacji z rodzicami dzieci przejawiających tego typu problemy. Przedstawiono propozycje skutecznej interwencji.

Dobra komunikacja z rodzicami okazała się także istotnym elementem w działaniach ukierunkowanych na radzenie sobie z problemem otyłości wśród dzieci. Zwracano uwagę na niską świadomość społeczną skutków otyłości dla zdrowia fizycznego, ale także psychicznego dzieci. Pedagodzy szkolni podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi podejmowania działań profilaktycznych, a także interwencyjnych dotyczących omawianego zagadnienia.
Uczestnicy grupy odnieśli się także do trudności emocjonalnych uczniów o podłożu lękowym. Coraz częściej rodzice i uczniowie zwracają się z prośbą o „zwolnienie” z konieczności odpowiadania przy tablicy, motywując to doświadczanym lękiem. Te kwestie stały się przyczynkiem do dyskusji, kiedy zasadna jest pełna ochrona ucznia przed stresem, kiedy i jak natomiast należy motywować dziecko do podejmowania wyzwań. Zastanawiano się także, co pozwala budować odporność psychiczną dzieci.

Inną ważną kwestią poruszoną na spotkaniu była niska frekwencja uczniów na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanych przez szkoły.

Grupa Wsparcia funkcjonuje w naszej Poradni od lat. Jej uczestnicy cenią sobie w szczególności możliwość wymiany bieżących doświadczeń zawodowych, wspólne wypracowywanie rozwiązań, owocne dyskusje, prezentację dobrych praktyk, umacnianie relacji zawodowych pomiędzy specjalistami. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdym miesiącu, są prowadzone przez psychologów - Grażynę Błachnio i Katarzynę Piotrowską. Serdecznie zapraszamy psychologów i pedagogów szkolnych, a także pedagogów specjalnych do udziału w naszych spotkaniach.

Gry planszowe które wykorzystujemy na Tusie, rozwija inteligencję emocjonalną i uczą empatii. - Pytania i zadania umieszczone w grze mogą być punktem wyjścia do podjęcia ciekawych i ważnych rozmów. Uczyć technik radzenia sobie z trudnymi emocjami. Agata, Ewa, Paulina.
Einstein mawiał, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Trudno się z nim nie zgodzić. Wyobraźnia sprawia, że dziecko odkrywa i tworzy wspaniałe światy, a także – że nie brakuje mu pomysłów na eksplorowanie otoczenia i zdobywanie wiedzy. Tak trenujemy kreatywność i wyobraźnię na zajęciach TUS. Ewa i Paulina. 


W październiku bieżącego roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku ogłosiła konkurs logopedyczny pod hasłem „Odlotowe Logopedyczne Gry Oddechowe”. Cele konkursu były następujące: rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej uczniów, rozwijanie umiejętności manualnych uczestników, przybliżanie uczniom specyfiki pracy logopedy, powiększanie niekonwencjonalnych, a zarazem interesujących pomocy terapeutycznych oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, łącznie wpłynęło 9 prac. Uczniowie klas IV – VIII, do których adresowany był konkurs, wykonali ciekawe gry oraz zabawki przeznaczone do ćwiczeń oddechowych będących nieodłącznym elementem terapii logopedycznej. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 listopada 2022 r. W skład komisji oceniającej nadesłane pomoce terapeutyczne weszli: dyrektor poradni Krzysztof Kurpiewski oraz logopedzi poradni - Marzena Borzym i Anna Parzychowska. Wyróżnione zostały trzy najbardziej pomysłowe i przemyślane prace. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników.

Dziękujemy logopedom PSP nr 3 w Pułtusku za zaproszenie do współpracy i czekamy na kolejne równie ciekawe inicjatywy.

Poniżej zdjęcia nagrodzonych prac.

 
24 listopada 2022r. odbyła się konferencja Depresja – poznać, zrozumieć, pomagać, której organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku, została ona zorganizowana w ramach środków przekazanych przez Zarząd Powiatu w Pułtusku. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Honorowym Patronatem Starosty Pułtuskiego. 
Celem przedsięwzięcia było:
- przybliżenie specyfiki depresji u dzieci i młodzieży, omówienie zagadnień związanych z zaburzeniami nastroju oraz przedstawienie dobrych praktyk terapeutyczno-profilaktycznych w pracy z uczniem,
- przedstawienie wyników badań prowadzonych wśród uczniów szkół z terenu powiatu pułtuskiego, w zakresie potencjalnej podatności na zaburzenia depresyjne.
Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół i placówek z powiatu pułtuskiego, przedstawicieli jednostek administracji samorządowej z terenu powiatu pułtuskiego, osób zajmujących się edukacją oraz pomocą społeczną.
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali ciekawych wystąpień specjalistów, na co dzień zajmujących się zdrowiem psychicznym oraz pracą terapeutyczno-profilaktyczną z dziećmi i uczniami. 
Pierwszym punktem konferencji było wystąpienie Pana dr Miłosza Marcysiaka - „Psychoanalityczne myślenie o etiologii i leczeniu depresji dzieci  i młodzieży”.
Następnie Pani Iga Polewaczyk-Czarnowska - lekarz psychiatra, zaprezentowała „Medyczne podstawy diagnozowania depresji oraz innych zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży”.
Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie i podsumowanie wyników badań prowadzonych wśród uczniów arkuszem CDI-2. Podsumowania tego dokonały Panie psycholog pracujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku - Pani Paulina Ambroziak oraz pani Agata Drzazgowska-Raheb.
Następnie Pani Magdalena Bielińska, Oficer Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku zaprezentowała Statystyki „S”.
Podsumowaniem spotkania było wystąpienie Pani Doroty Polewaczyk, terapeutki, na temat Pracy terapeutyczno-profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą z depresją oraz innymi zaburzeniami nastroju.
Wysoka frekwencja podczas konferencji, wskazuje na duże zainteresowanie coraz bardziej powszechnym problemem depresji. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział  91 osób. 
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, dla uczniów oraz ich opiekunów za zapewnienie cateringu w postaci słodkiego poczęstunku, w ramach realizacji projektu Zdrowe Słodkości.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku składa również serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku za użyczenie sali.

 

LP.

 

 

NAZWISKO I IMIĘ

 

 

Dyżur

1.      

 

Kurpiewski Krzysztof

Dyrektor Poradni

Logopeda

poniedziałek

8.00-9.00

2.      

 

Ambroziak Paulina

 

Psycholog

czwartek

18.00-19.00

3.      

 

Błachnio Grażyna

Psycholog

środa

10.00-11.00

4.      

 

Drzazgowska - Raheb Agata

Psycholog

poniedziałek

18.00-19.00

5.      

Piotrowska Katarzyna

 

Psycholog

poniedziałek

8.00-9.00

6.      

Kowalska Agnieszka

 

Pedagog

poniedziałek

14.00-15.00

7.      

Łada Ewa

Pedagog

wtorek

10.15-11.15

8.      

Zając  Aneta

 

Pedagog

piątek

11.00-12.00

9.      

 

Maliszewska Danuta

Pedagog

wtorek

17.00-18.00

10.   

 

Woś Jadwiga

 

Pedagog

środa

11.00-12.00

co dwa tygodnie

11.   

 

Wyrzykowska Barbara

Pedagog

piątek

15.00-16.00

co dwa tygodnie

12.   

Parzychowska Anna

 

Logopeda

czwartek

15.30-16.30

13.   

 

Rupińska  Marzena

Logopeda

wtorek

11.00-12.00

14.   

Borzym Marzena

 

Logopeda

poniedziałek

9.15-10.15

15.   

Kamińska Beata

 

Terapeuta SI

poniedziałek

16.00-17.00

co dwa tygodnie

16.   

Kmiołek Monika

 

Terapeuta SI

poniedziałek

9.00-10.00

co dwa tygodnie

 

 


 


 


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes