30 października 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Grupy Wsparcia i Sieci Współpracy dla doradców zawodowych oraz nauczycieli pełniących funkcję doradców zawodowych w szkołach objętych opieką naszej Poradni.

Celem w/w form wsparcia jest:
 • pomoc doradcom w prowadzeniu doradztwa szkolnego i zawodowego, 
 • organizowanie spotkań szkoleniowo - informacyjnych, 
 • udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami, 
 • pomoc w przygotowaniu uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 
 • wspieranie działań szkoły w formie konsultacji mających na celu optymalny rozwój edukacji zawodowej ucznia, 
 • systematyczne monitorowanie zapotrzebowań szkół na zajęcia warsztatowe oraz badania w kierunku określania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. 
Na zaproszenie Agnieszki Kowalskiej - koordynatora Grupy Wsparcia – doradcy zawodowego tutejszej Poradni odpowiedzieli nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz SOSW.
Doroczne Dni Patrona Miasta Pułtuska odbyły się w dniach 20-24 września 2018 r. W sobotę, 22 września na Rynku zaprezentowały się pułtuskie zakłady pracy, przedszkola, szkoły, różne instytucje oraz stowarzyszenia. Ne zabrakło wśród nich również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. W ramach promocji jednostki oraz świadczonych przez nią usług pracownicy wraz z dyrektorem udzielali bezpłatnych porad i udostępniali ulotki informacyjne z ofertą pomocową Poradni. Nie zapomnieliśmy także o atrakcjach dla najmłodszych. Maluchy mogły się z nami bawić masą solną, materiałami sypkimi oraz plastycznymi. Każdy, kto odwiedził nasze stoisko otrzymywał pamiątkowy breloczek, balonik i coś słodkiego.
Dzięki udziałowi w prezentacji mieliśmy możliwość zaprezentowania Poradni w środowisku lokalnym, co było głównym celem naszego przedsięwzięcia. Przy okazji wspólna akacja umożliwiła zespołowi specjalistów wzajemną integrację i nawiązanie nowej płaszczyzny integracji z naszymi klientami.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

nauczycieli, pedagogów i psychologów realizujących w szkołach zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
na pierwsze spotkanie grupy wsparcia,
które odbędzie się
30 października 2018 roku o godz. 10.00
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.


Agnieszka Kowalska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Pułtusku

Mając na uwadze potrzeby logistyczno-organizacyjne, m.in. w zakresie zabezpieczenia odpowiedniej liczby materiałów edukacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu, w terminie do 23 października 2018 r. (tel. 23 692 55 91)
Celem ogólnopolskiej inicjatywy w tym zakresie jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu jako zaburzenia rozwojowego a nie choroby oraz kształtowanie postaw poszanowania dla inności, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem w społeczeństwie.

W ramach kampanii w dniu 26 kwietnia 2018 r. – w nawiązaniu do Miesiąca Autyzmu – pracownik Poradni Danuta Maliszewska przeprowadziła w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku zajęcia integracyjne dzieci autystycznych z elementami Programów Aktywności Ch.Knilla oraz Trening logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi.


11 kwietnia 2018 r. pracownicy Poradni, panie: Agata Drzagowska – Raheb i Ewa Łada wsparły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku w realizacji Programu „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – Cyberbezpieczni”.
W ramach realizacji założeń w/w projektu przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-edukacyjne nt. „Uzależnienie od Internetu, gier internetowych, telefonu oraz bezpiecznego korzystania z Internetu” dla uczniów klas gimnazjalnych oraz przysposabiających do pracy.
Celem spotkania było:
 • Zapobieganie uzależnieniu od Internetu w śród młodzieży,
 • Zachęcanie młodych ludzi do zmiany zachowań, czyli bezpiecznego korzystania z sieci;
 • Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież;
 • Podnoszenie świadomości co do zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i komputera oraz uczenie dokonywania właściwych wyborów.
Druga część spotkania poświęcona była wykonaniu plakatów,  które  zostaną wykorzystane podczas piątkowego happeningu „W sieci serfuję z głową”.


15 marca pracownicy Poradni uczestniczyli w Powiatowym Forum Edukacyjnym, tradycyjnie już organizowanym przez Starostwo Powiatowe, w gościnnych murach Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Celem przedsięwzięcia jest prezentacja oferty edukacyjnej powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wybór dalszego kierunku kształcenia nie zawsze jest łatwy i oczywisty. Dlatego też Poradnia zaprezentowała (w formie stoiska informacyjnego) swoją ofertę pomocową, z której może skorzystać każdy gimnazjalista i szkoła, która takiego wsparcia potrzebuje.
W ramach realizacji zadań statutowych pracownicy Poradni- doradcy zawodowi prowadzą:
 • indywidualne spotkania dla młodzieży, które mają na celu zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych, stworzenie profilu zainteresowań zawodowych oraz nakreślenie planu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • zajęcia grupowe dla młodzieży ukierunkowane na pogłębienie wiedzy o zawodach, poszczególnych typach szkół i rynku pracy,
 • spotkania z rodzicami nt. Jak pomóc dziecku w wyborze dalszego kierunku kształcenia?
 • wsparcie merytoryczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów związanych wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Pracownicy Poradni włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Logopedy. W ramach kampanii informacyjnej surdologopeda Marzena Borzym opracowała materiały dla rodziców na temat: „Wspieranie mowy dziecka – praktyczne wskazówki”. Przygotowała również tablice poświęcone komunikacji wspomagającej i alternatywnej pod hasłem „Komunikowanie się nie tylko słowami…” oraz udostępniono broszury i publikacje poświęcone zaburzeniom rozwoju mowy i komunikacji oraz metod terapeutyczno – leczniczych.

Akcja zakończyła się sobotnim Dniem Otwartym Poradni, w trakcie którego rodzice mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami i uzyskać informacje na temat nurtujących ich problemów.21 marca 2018 roku odbył się II Międzyszkolny Recytatorski Konkurs Logopedyczny „Strasna zaba”, którego organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku. Konkurs przeznaczony był dla uczniów, które uczęszczają na terapię logopedyczną, z  klas 0-II oraz dla sześciolatków z przedszkoli, z placówek oświatowych gminy Pułtusk.

Cele konkursu:
- podniesienie samooceny dzieci , które uczęszczają na terapię logopedyczną,  poprzez stworzenie im okazji do zaprezentowania efektów swojej ciężkiej pracy i bycia docenionym przez rodziców, kolegów, nauczycieli;
- budowanie motywacji do dalszej pracy i ćwiczeń logopedycznych;
- rozwijanie świadomości artykulacyjnej i poczucia celowości terapii;
- budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą;
- rozwijanie zdolności recytatorskich.

Uczestnicy recytują dowolny wiersz z literatury dziecięcej lub logopedyczny wierszyk zawierający nagromadzenie słów z głoskami, nad których prawidłową wymową pracują.

Dzieci, które wzięły udział w konkursie a są objęte terapią logopedyczną w Poradni - były zgłoszone przez logopedów: Anetę Zając, Marzenę Zabielską-Brzoza i Justynę Dudzikowską. W jury zasiadła surdologopeda Poradni – Marzena Borzym.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ufundowała główne nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.
Gratulujemy laureatom i wszystkim dzieciom wspaniałych recytacji, pięknych strojów, odwagi i pięknej wymowy.  Już wkrótce będziecie Mistrzami Języka!Rodzicu, jeśli chcesz się upewnić, czy rozwój Twojego dziecka przebiega prawidłowo, możesz to sprawdzić w trakcie konsultacji ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na bezpłatne konsultacje
-      logopedyczne,
-      pedagogiczne,
-      psychologiczne,
-      psychiatryczne  
-      z zakresu doradztwa zawodowego,
które odbędą się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy w dniu 17 marca 2018 r. (sobota) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Pułtusku.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu Poradni  w celu umówienia spotkania.
(23) 692- 55-91
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku organizuje spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla Rodziców dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym i młodszym na temat:

„FUNKCJONOWANIE KANAŁÓW SENSORYCZNYCH U DZIECI AUTYSTYCZNYCH – SPOSOBY REDUKOWANIA OBJAWÓW DEFICYTÓW”

Termin spotkania: 5 marca 2018 r. godz. 16.00
Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku, ul. 3 Maja 20

Prosimy o wcześniejsze zapisanie się telefoniczne na spotkanie, co umożliwi zabezpieczenie odpowiedniej liczby miejsc i materiałów.

Zapisy: tel. 23 692 55 91

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes