Pomoc w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dane teleadresowe

Wykaz opracowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pułtusku zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Pułtusk.

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
ul. Rynek 23, 06 - 100 Pułtusk: tel. (23) 692 72 00

Sąd Rejonowy w Pułtusku
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Rynek 37, 06 - 100 Pułtusk; tel. (23) 692 99 30

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku
ul. I. Daszyńskiego 6, 06 - 100 Pułtusk; tel. (23) 692 03 69

Straż Miejska w Pułtusku
ul. St. Staszica 35, 06-100 Pułtusk; tel. (23) 692 06 12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
ul. 17 Sierpnia 58, 06 - 100 Pułtusk; tel. (23) 692 52 65

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku;
Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjno - Informatyczny dla Ofiar Przemocy Domowej w Pułtusku
ul. M. Konopnickiej 7, 06 - 100 Pułtusk; (23) 692 04 04

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku
ul. 3 Maja 20, 06 - 100 Pułtusk; tel. (23) 692 55 91

Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o. o 
ul. T. Kwiatkowskiego 19, 06 - 100 Pułtusk; tel. (23) 691 99 01

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pułtusku               
ul. Żwirki i Wigury 2, 06 - 100 Pułtusk; tel. (23) 692 35 20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AN - MED w Pułtusku
ul. Traugutta 21A, 06 - 100 Pułtusk; tel. (23) 692 34 43 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
ul. 3 Maja 20, 06 - 100 Pułtusk; tel. (23) 692 54 83

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Pułtusku
ul. 3 Maja 3, 06 - 100 Pułtusk; tel. (23) 692 55 67

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes