Materiały z konferencji "Indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów"

> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes