Klauzula RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
INFORMACJA DLA KLIENTÓW PORADNI 

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PUŁTUSKU, ul. 3 Maja 20, 06 – 100 Pułtusk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy nadto iż:
  • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych są dostępne u Administratora; 
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia pomocy psychologicznej pedagogicznej lub logopedycznej, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji w Karcie Indywidualnej. Dane wykorzystywane są również do zarządzania rezerwacjami terminów wizyt i terapii na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO; 
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
  • dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi (po 25 maja 2018 r.) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług Poradni. 

Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) niezbędne do prowadzenia dokumentacji dzieci/uczniów.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes