Gdzie szukać pomocy i wsparcia w powiecie pułtuskim dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zdrowie psychiczne według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub zniedołężnienia. Pojęcie zdrowia psychicznego jest trudne do zdefiniowania, głównie ze względu na indywidualne cechy charakteru, temperamentu i przyjęte sposoby radzenia sobie ze stresem. Należy podkreślić, że okres po 1998 r. odznacza się intensywnymi przemianami w wielu dziedzinach życia społecznego. Ma to związek z transformacją ustrojową państwa, która niesie ze sobą zarówno korzyści jak i trudności.

Znakiem obecnych czasów jest nasilające się zjawisko chorób o podłożu psychosomatycznym, psychicznym.

Aktualnie największe zagrożenie dla zdrowia psychicznego Polaków stanowią:
- depresje,
- choroby związane ze starzeniem,
- zaburzenia alkoholowe i zaburzenia związane z uzależnieniami od innych środków psychoaktywnych, 
- choroby schizofreniczne i afektywne (zaburzenie nastroju).

Zwiększa się też liczba chorób o podłożu psychosomatycznym. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w:
- szybko zmieniającej się rzeczywistości życia społecznego,
- problemach egzystencjalnych,
- trudnościach w sprostaniu oczekiwaniom otoczenia, 
- predyspozycjach osobniczych,
- długotrwałym oddziaływaniu czynników stresogennych.

Zaburzenia psychiczne stanowią jedną z ważnych przesłanek orzekania o niezdolności do pracy. 

Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane jest w trzech obszarach:
- leczenie ambulatoryjne, 
- leczenie szpitalne, 
- usługi opiekuńcze, zasiłki, orzecznictwo poza rentowe, poradnictwo, rehabilitacja zawodowa i społeczna.


OPIEKA ZDROWOTNA

Poradnia Psychologiczna (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AN-MED”)
ul. Traugutta 21a, 06-100 Pułtusk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku - Przychodnia Rejonowa
ul. 3 maja 5, 06-100 Pułtusk

Szpital Powiatowy w Pułtusku
ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06- 102 Pułtusk
spzozpultusk@gmail.com


ZATRUDNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk
ul. Nowy Rynek 3, 06- 100 Pułtusk
pup@pup.pultusk.pl

POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk
mopsp@o2.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
pcpr.pultusk@poczta.internetdsl.pl

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
Obryte 188, 07-215 Obryte
sekretariat@dpsobryte.pl

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
06-126 Gzy
dpsoldaki@list.pl

Gminny Ośrodek Pomocy w Świerczach
06-150 Świercze
gops_swiercze@op.pl

Gminny Ośrodek Pomocy w Obrytem
Obryte 185, 07-215 Obryte
gops@obryte.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy
ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica
start99@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy
Al. Jana Pawła II Nr 1, 06-121 Pokrzywnica
gops@pokrzywnica.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach
Zatory 124, 07-216 Zatory


Wsparcie i pomoc można także uzyskać w niżej wymienionych placówkach oświatowych instytucjach i organizacjach pozarządowych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
ul. 3 maja 20, 06-100 Pułtusk
sekretariat@ppppultusk.pl

Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Marii Konopnickiej 7, 06-100 Pułtusk

Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes