Uwaga! DEPRESJA

Rodzicu,
w związku z przedłużającą się sytuacją związaną ze zdalnym nauczaniem i łączącym się z tym odcięciem dzieci i młodzieży od relacji społecznych, skutkujących problemami z ich zdrowiem psychicznym, jeśli zauważasz u swojego dziecka następujące objawy:
 • obniżenie nastroju lub/i drażliwość
 • nasilenie zachowań agresywnych i buntowniczych
 • silne reakcje emocjonalne i samookaleczenia
 • zaburzenia koncentracji uwagi i trudności z zapamiętywaniem (niższe wyniki w nauce)
 • objawy somatyczne (bóle brzucha, głowy), problemy ze snem i apetytem
 • może występować wzmożona aktywność psychoruchowa
 • myśli samobójcze
 • wycofanie z aktywności i kontaktów społecznych oraz ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość (anhedonia)
 • nasilony lęk
 • poczucie braku nadziei i sensu życia
 • niskie poczucie własnej wartości
 • nadmierne poczucie winy
 • poczucie bezradności
 • spadek energii
 • nadmierna męczliwość
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • wzrost lub spadek apetytu
 • zmiana wzorca snu (utrzymujące się przez pewien czas wyraźne trudności z zasypianiem lub wczesne wybudzanie)

Wiedz, że mogą to być symptomy depresji. Zgłoś się jak najszybciej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, celem zapewnienia dziecku odpowiedniej pomocy.

Specjaliści Poradni zapewniają wsparcie w systemie konsultacji bezpośrednich, konsultacji telefonicznych oraz spotkań konsultacyjno-terapeutycznych.

W sytuacjach kryzysowych specjaliści udzielają niezbędnych informacji/wskazówek co do dalszego postępowania.

Kontakt do Poradni: tel. 23 692 55 91.

ZAPRASZAMY!

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes