System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3

Drodzy Rodzice specjalnie dla Was wzbogaciliśmy swój warsztat diagnostyczny o nowe narzędzie: System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3, które to umożliwia kompleksową ocenę zachowań adaptacyjnych dziecka/ucznia w tym dziecka/ucznia niepełnosprawnego, niezbędnych do jego efektywnego i niezależnego funkcjonowania w społeczności.

Zdjęcie podręczników System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3

ABAS-3 jest pierwszym w pełni znormalizowanym narzędziem na polskim rynku testów służącym do oceny zachowań adaptacyjnych u dzieci i młodzieży w trzech sferach funkcjonowania: poznawczej, społecznej, praktycznej. To przede wszystkim znakomite narzędzie do oceny poziomu przystosowania społecznego, które jest drugim ważnym kryterium, obok poziomu funkcjonowania intelektualnego.

Zastosowanie:
pomoc w diagnozie i klasyfikacji zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania;
diagnoza ograniczeń funkcjonalnych pojawiających się u dzieci i młodzieży z zaburzeniami i niepełnosprawnościami;
jako narzędzie dokumentujące konieczność otrzymania przez badaną osobę określonych form wsparcia;
w procesie planowania i monitorowania terapii lub treningu;
ewaluacja określonych programów terapeutycznych lub badań nad efektywnością terapii.

W skład ABAS-3 wchodzi także Plan interwencji, zawierający propozycje rekomendowanych działań rehabilitacyjnych i treningowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzicu jeśli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka zapraszamy na diagnozę !

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes