„Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - nowy model wspomagania szkół i przedszkoli”

26 lutego 2016 r. odbyła się powiatowa konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli, specjalistów oraz nauczycieli pt. „Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - nowy model wspomagania szkół i przedszkoli”.

Konferencja zorganizowana została przy współpracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku i Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Patronat Honorowy nad projektem objął Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - prof. dr hab. Adam Koseski.

Konferencję rozpoczął współorganizator przedsięwzięcia- dziekan Wydziału Pedagogicznego AH - dr Tadeusz Cichorz. Następnie dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku- Agnieszka Kowalska omówiła zasady funkcjonowania Poradni i zakres świadczonej przez nią pomocy na rzecz dziecka, rodziny. Temat wykładu: Zadania poradni psychologiczno - pedagogicznej w myśl obowiązujących regulacji prawnych.

Panie psycholog: Agata Drzazgowska – Raheb i Katarzyna Piotrowska przeprowadziły wykład nt. Procedura wspomagania szkół i przedszkoli przez Poradnię. Odniosły się podstaw prawnych nowego modelu wspomagania, który stał się obligatoryjny od 1 stycznia 2016 r. oraz omówiły proces wspomagania i zasady współpracy w ramach jego realizacji.

Nowy model wspomagania nakierowany jest na podnoszenie jakości pracy całej placówki zgodnie z rozpoznaniem jej potrzeb rozwojowych. Proces przebiega etapowo i obejmuje: diagnozę potrzeb, opracowanie planu wsparcia, jego realizację oraz ewaluację i sformułowanie wniosków do dalszej pracy. Pracownicy poradni, jako przedstawiciele placówki wspomagającej towarzyszą szkole we wprowadzaniu zmian.

Druga część konferencji poświęcona była najbardziej aktualnym problemom związanym z organizacją pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole/ przedszkolu:
  • Pracownicy merytoryczni Poradni - panie: Paulina Ambroziak i Jadwiga Woś przeprowadziły wykład nt. „Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne”.
  • Dr hab. Mariusz Jędrzejko poprowadził warsztaty nt. „Narkotyki i dopalacze- zjawisko, zagrożenia i profilaktyka- delegacje dla profilaktyków”
Konferencja miała na celu zainicjowanie nowego modelu wspomagania opartego na współpracy szkół i przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz Akademii Humanistycznej.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes