2 kwietnia w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pracownicy Poradni włączyli się w organizację akcji promocyjno – informacyjnej. W ramach współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji PIO w Pułtusku, który był inicjatorem przedsięwzięcia zorganizowali piknik dla mieszkańców powiatu pułtuskiego pod hasłem „Pułtusk na niebiesko dla Autyzmu”.

Wśród atrakcji znalazły się występy solistów, pokazy tańca towarzyskiego zaprezentowane przez Klub Sportowy Semiramida oraz liczne zabawy i atrakcje plenerowe dla najmłodszych. W trakcie pikniku, do dyspozycji rodziców pozostawali psychologowie Ośrodka PIO i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, którzy odpowiadali na pytania rodziców dotyczące Autyzmu, jego symptomów i sposobów rehabilitacji.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowały się również Urząd Miasta w Pułtusku, dzienny Dom „Senior Wigor: w Pułtusku oraz Grupa Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych – Spójrz Inaczej.

Organizatorzy zatroszczyli się też o słodki poczęstunek dla uczestników imprezy (ciasta, jogurty, herbata).

Pogoda sprawiła, że impreza była udana, a świadomość lokalnego środowiska została zwrócona na problem Autyzmu.
Pułtusk na niebiesko dla autyzmu 2 kwietnia 2017 godz. 13.00 Dom Polonii w Pułtusku (polana przy placu zabaw).
Pracownicy poradni czynnie uczestniczyli w zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku Forum Edukacyjnym dla gimnazjalistów z terenu naszego powiatu.
W ramach promocji działań jednostki dyrektor Agnieszka Kowalska zapoznała uczestników spotkania z ofertą pomocowa Poradni, w tym – w zakresie wsparcia młodzieży w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.
Pracownicy Poradni – panie Marzena Borzym i Ewa łada przygotowały i zaprezentowały prezentacje multimedialne nt. działań statutowych jednostki.

Zorganizowano też stoisko informacyjne, na którym udostępniono materiały reklamowo – promocyjne. Specjaliści Poradni udzielali bieżących informacji zainteresowanym uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół oraz zachęcali ich do korzystania z oferty pomocowej.

Zapraszamy wszystkie dzieci uczęszczające na zajęcia w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku w wieku 5-8 lat na FERIE w PORADNI Proponujemy interesujące zajęcia, które bawią i uczą.

Ferie to doskonała okazja by rozwinąć wyobraźnię, zagrać w nowe gry, spotkać nowych kolegów, poczuć ducha rywalizacji, a jednocześnie doskonalić kompetencje szkolne w zupełnie nowy sposób. Przygotowaliśmy bardzo ciekawy program, który każde dziecko wciągnie do aktywnego i kreatywnego działania. Realizując swoją misje komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w okresie ferii organizuje dla wszystkich dzieci ciekawe zajęcia, prowadzone przez naszych specjalistów.

Zajęcia feryjne w Poradni to nie tylko zabawa i rozrywka, choć w tym czasie na to właśnie kładziemy największy nacisk. Program ma na celu dostarczyć dzieciom zarówno ciekawych wrażeń, jak i wspomóc w aspektach rozwojowych i edukacyjnych oraz przyczynić się do lepszego przygotowania do dalszych zmagań szkolnych. Aktywności, które podejmują dzieci są bacznie obserwowane przez prowadzących specjalistów. Zwracamy uwagę na wszelkie aspekty związane z kompetencjami szkolnymi, takie jak swoboda i jakość komunikacji, umiejętność rozwiązywania zadań i problemów, zachowania społeczne w grupie, motoryka mała i duża (np.: prawidłowy chwyt pisarski).

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?
 • Ciekawe, wciągające zajęcia dla dzieci wymagające zaangażowania 
 • Prowadzenie i opieka specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
 • Rozwijanie oraz wspieranie swobody i kreatywności dziecka 
 • Możliwość poznania nowych rówieśników (rozwój umiejętności społecznych) 
 • Doskonała lokalizacja Poradni (wygodny dostęp, dojazd i parking) 

Zajęcia odbywają się od 13.02.do 17.02.2017 cały tydzień od godz. 8:30-11:30
(godziny zajęć mogą ulec zmianie) Sumarycznie: 15 godzin zajęć

W programie między innymi:
 • maraton zabaw logopedycznych 
 • z grami dookoła świata 
 • zajęcia plastyczne- grafomotoryczne 
 • zajęcia logorytmiczne 
 • konkurs mega-łamigłówek 
 • oraz wiele innych gier i zabaw edukacyjnych. 
Zajęcia kończą się w piątek balem karnawałowym od godz. 9.00 do godz. 11.00.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 23 692 55 91

ZAPRASZAMY

Organizatorzy:
Marzena Borzym- surdologopeda, Ewa Łada- pedagog, Marzena Zabielska- Brzoza- neurologopeda, Aneta Zając- pedagog, Paulina Ambroziak- psycholog
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wprowadziła do swojej oferty nowe zajęcia skierowane do uczniów klas V-VI oraz I klasy gimnazjum. Jest to Program Rozwijający Kreatywność i Twórcze Myślenie opracowany przez pedagoga p. Anetę Zając.
Głównym celem warsztatów jest wydobycie i uaktywnienie potencjalnych zdolności do twórczych działań , rozwijanie myślenia w sposób kreatywny, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
Program jest realizowany w trakcie dwóch spotkań.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
W dniu 06.12.16 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyło się MIKOŁAJKOWE czytanie bajek. Dzieci wysłuchały bajki o Mikołaju któremu zginęła czapka, konwaliowej piance, piosenki o zuchu któremu nie był straszny wiatr oraz wiersza o niesfornych aniołkach. Panie z Poradni sprawdziły wiedzę dzieci na temat Św. Mikołaja. Odpowiedziały na wiele zagadek dotyczących świąt.

Inicjatywa miała na celu kultywowanie tradycji oraz integrację małych podopiecznych Poradni. Zadanie wynikało też z realizacji priorytetu MEN w zakresie upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Andrzejki stały się w tym roku pretekstem do wspaniałego balu. Część dzieci objętych różnymi formami pomocy w PPP w Pułtusku wraz ze swoich rodzicami wzięła udział w Balu Andrzejkowym. Impreza odbyła się dzięki życzliwości właściciela Klubu Sportowego ”Semiramida” - Panu Cezaremu Rzepnickiemu oraz jego przeuroczym współpracownicom:

"Dzieciaki nie bawiły się same, pomagał im w tym DJ oraz pracownice Klubu. Były pląsy, wróżby andrzejkowe i mnóstwo innych atrakcji. Poza świetną zabawą na uczestników balu czekał drobny poczęstunek – oczywiście, jak przystało na Klub promujący zdrowie- zdrowe owoce i woda. Dzieciaki zmęczone ale szczęśliwe odjechały do domów.

Kiedy dzieci bawiły się pod opieką profesjonalnych animatorów rozrywki Pan Rzepnicki zaproponował rodzicom w ramach bezpłatnej współpracy z PPP zajęcia sportowe dla maluchów. Oferta obejmowała formy aktywności ruchowej ukierunkowanej na rozwijanie talentów oraz pasji sportowych i tanecznych

Kolejny bal dla pozostałych dzieci odbędzie się wkrótce.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
zaprasza na

DZIEŃ OTWARTY 
BEZPŁATNE KONSULTACJE 
PSYCHOLOGICZNE I LOGOPEDYCZNE

21 maja 2016 r. (sobota), godz. 8.00 - 12.00, PP-P, ul. 3 Maja 20 w Pułtusku

Oferujemy fachowe porady dla rodziców, którzy są zainteresowani rozwojem swojego dziecka w zakresie:

- Moje dziecko jest zdolne, jak je rozwijać?
- Moje dziecko ma trudności edukacyjne, emocjonalne, społeczne.
- Czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo?
- Moje dziecko ma wadę wymowy, jak ćwiczyć z dzieckiem?

ZAPISY NA KONSULTACJE: TEL.23-692-55-91 LUB 
W SEKRETARIACIE PORADNI
"Spojrzeć Inaczej" zaprasza Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych na spotkanie, które obędzie się 11 kwietnia 2016 o godz. 17.00 w Centrum Akademickim nr III przy ul. A. Mickiewicza 36 B w Pułtusku sala nr 215 (II piętro)
26 lutego 2016 r. odbyła się powiatowa konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli, specjalistów oraz nauczycieli pt. „Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - nowy model wspomagania szkół i przedszkoli”.

Konferencja zorganizowana została przy współpracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku i Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Patronat Honorowy nad projektem objął Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - prof. dr hab. Adam Koseski.

Konferencję rozpoczął współorganizator przedsięwzięcia- dziekan Wydziału Pedagogicznego AH - dr Tadeusz Cichorz. Następnie dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku- Agnieszka Kowalska omówiła zasady funkcjonowania Poradni i zakres świadczonej przez nią pomocy na rzecz dziecka, rodziny. Temat wykładu: Zadania poradni psychologiczno - pedagogicznej w myśl obowiązujących regulacji prawnych.

Panie psycholog: Agata Drzazgowska – Raheb i Katarzyna Piotrowska przeprowadziły wykład nt. Procedura wspomagania szkół i przedszkoli przez Poradnię. Odniosły się podstaw prawnych nowego modelu wspomagania, który stał się obligatoryjny od 1 stycznia 2016 r. oraz omówiły proces wspomagania i zasady współpracy w ramach jego realizacji.

Nowy model wspomagania nakierowany jest na podnoszenie jakości pracy całej placówki zgodnie z rozpoznaniem jej potrzeb rozwojowych. Proces przebiega etapowo i obejmuje: diagnozę potrzeb, opracowanie planu wsparcia, jego realizację oraz ewaluację i sformułowanie wniosków do dalszej pracy. Pracownicy poradni, jako przedstawiciele placówki wspomagającej towarzyszą szkole we wprowadzaniu zmian.

Druga część konferencji poświęcona była najbardziej aktualnym problemom związanym z organizacją pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole/ przedszkolu:
 • Pracownicy merytoryczni Poradni - panie: Paulina Ambroziak i Jadwiga Woś przeprowadziły wykład nt. „Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne”.
 • Dr hab. Mariusz Jędrzejko poprowadził warsztaty nt. „Narkotyki i dopalacze- zjawisko, zagrożenia i profilaktyka- delegacje dla profilaktyków”
Konferencja miała na celu zainicjowanie nowego modelu wspomagania opartego na współpracy szkół i przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz Akademii Humanistycznej.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes