Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wprowadziła do swojej oferty nowe zajęcia skierowane do uczniów klas V-VI oraz I klasy gimnazjum. Jest to Program Rozwijający Kreatywność i Twórcze Myślenie opracowany przez pedagoga p. Anetę Zając.
Głównym celem warsztatów jest wydobycie i uaktywnienie potencjalnych zdolności do twórczych działań , rozwijanie myślenia w sposób kreatywny, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
Program jest realizowany w trakcie dwóch spotkań.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
W dniu 06.12.16 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyło się MIKOŁAJKOWE czytanie bajek. Dzieci wysłuchały bajki o Mikołaju któremu zginęła czapka, konwaliowej piance, piosenki o zuchu któremu nie był straszny wiatr oraz wiersza o niesfornych aniołkach. Panie z Poradni sprawdziły wiedzę dzieci na temat Św. Mikołaja. Odpowiedziały na wiele zagadek dotyczących świąt.

Inicjatywa miała na celu kultywowanie tradycji oraz integrację małych podopiecznych Poradni. Zadanie wynikało też z realizacji priorytetu MEN w zakresie upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Andrzejki stały się w tym roku pretekstem do wspaniałego balu. Część dzieci objętych różnymi formami pomocy w PPP w Pułtusku wraz ze swoich rodzicami wzięła udział w Balu Andrzejkowym. Impreza odbyła się dzięki życzliwości właściciela Klubu Sportowego ”Semiramida” - Panu Cezaremu Rzepnickiemu oraz jego przeuroczym współpracownicom:

"Dzieciaki nie bawiły się same, pomagał im w tym DJ oraz pracownice Klubu. Były pląsy, wróżby andrzejkowe i mnóstwo innych atrakcji. Poza świetną zabawą na uczestników balu czekał drobny poczęstunek – oczywiście, jak przystało na Klub promujący zdrowie- zdrowe owoce i woda. Dzieciaki zmęczone ale szczęśliwe odjechały do domów.

Kiedy dzieci bawiły się pod opieką profesjonalnych animatorów rozrywki Pan Rzepnicki zaproponował rodzicom w ramach bezpłatnej współpracy z PPP zajęcia sportowe dla maluchów. Oferta obejmowała formy aktywności ruchowej ukierunkowanej na rozwijanie talentów oraz pasji sportowych i tanecznych

Kolejny bal dla pozostałych dzieci odbędzie się wkrótce.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku
zaprasza na

DZIEŃ OTWARTY 
BEZPŁATNE KONSULTACJE 
PSYCHOLOGICZNE I LOGOPEDYCZNE

21 maja 2016 r. (sobota), godz. 8.00 - 12.00, PP-P, ul. 3 Maja 20 w Pułtusku

Oferujemy fachowe porady dla rodziców, którzy są zainteresowani rozwojem swojego dziecka w zakresie:

- Moje dziecko jest zdolne, jak je rozwijać?
- Moje dziecko ma trudności edukacyjne, emocjonalne, społeczne.
- Czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo?
- Moje dziecko ma wadę wymowy, jak ćwiczyć z dzieckiem?

ZAPISY NA KONSULTACJE: TEL.23-692-55-91 LUB 
W SEKRETARIACIE PORADNI
"Spojrzeć Inaczej" zaprasza Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych na spotkanie, które obędzie się 11 kwietnia 2016 o godz. 17.00 w Centrum Akademickim nr III przy ul. A. Mickiewicza 36 B w Pułtusku sala nr 215 (II piętro)
26 lutego 2016 r. odbyła się powiatowa konferencja dla dyrektorów szkół i przedszkoli, specjalistów oraz nauczycieli pt. „Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - nowy model wspomagania szkół i przedszkoli”.

Konferencja zorganizowana została przy współpracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku i Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Patronat Honorowy nad projektem objął Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - prof. dr hab. Adam Koseski.

Konferencję rozpoczął współorganizator przedsięwzięcia- dziekan Wydziału Pedagogicznego AH - dr Tadeusz Cichorz. Następnie dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku- Agnieszka Kowalska omówiła zasady funkcjonowania Poradni i zakres świadczonej przez nią pomocy na rzecz dziecka, rodziny. Temat wykładu: Zadania poradni psychologiczno - pedagogicznej w myśl obowiązujących regulacji prawnych.

Panie psycholog: Agata Drzazgowska – Raheb i Katarzyna Piotrowska przeprowadziły wykład nt. Procedura wspomagania szkół i przedszkoli przez Poradnię. Odniosły się podstaw prawnych nowego modelu wspomagania, który stał się obligatoryjny od 1 stycznia 2016 r. oraz omówiły proces wspomagania i zasady współpracy w ramach jego realizacji.

Nowy model wspomagania nakierowany jest na podnoszenie jakości pracy całej placówki zgodnie z rozpoznaniem jej potrzeb rozwojowych. Proces przebiega etapowo i obejmuje: diagnozę potrzeb, opracowanie planu wsparcia, jego realizację oraz ewaluację i sformułowanie wniosków do dalszej pracy. Pracownicy poradni, jako przedstawiciele placówki wspomagającej towarzyszą szkole we wprowadzaniu zmian.

Druga część konferencji poświęcona była najbardziej aktualnym problemom związanym z organizacją pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole/ przedszkolu:
  • Pracownicy merytoryczni Poradni - panie: Paulina Ambroziak i Jadwiga Woś przeprowadziły wykład nt. „Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne”.
  • Dr hab. Mariusz Jędrzejko poprowadził warsztaty nt. „Narkotyki i dopalacze- zjawisko, zagrożenia i profilaktyka- delegacje dla profilaktyków”
Konferencja miała na celu zainicjowanie nowego modelu wspomagania opartego na współpracy szkół i przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz Akademii Humanistycznej.

„Mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, szczególnie na jego powodzenia w szkole. Daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć”.
Romana Sprawka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które nie zakwalifikowały się na terapię logopedyczną na terenie Poradni, postanowiliśmy zorganizować zajęcia logopedyczne w pierwszym tygodniu ferii zimowych maluchów, których rozwój mowy jest zaburzony.

Głównym celem działań terapeutycznych była profilaktyka i terapia logopedyczna ukierunkowana na utrwalenie poprawnej wymowy głosek w wyrazach i zdaniach oraz przygotowanie aparatu artykulacyjnego (języka, podniebienie miękkie, żuchwa) do prawidłowej realizacji głosek jak również kształcenie słuchu fonematycznego, utrwalenie nawyku prawidłowego oddychania i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka.

Zajęcia logopedyczne tematycznie zostały powiązane z przygodami bohaterów bajki „Smerfy”. Spotkania prowadzono w formie zabawowej, za pomocą nowatorskich metod pracy z dzieckiem.

Uczestnicy zajęć przenosili się w różne zakątki i miejsca, wykonując przy tym wiele ćwiczeń skutecznych dla rozwoju mowy dziecka. Dzieci były podzielone na trzy grupy zgodnie z trudnościami z jakimi się borykają.

Na zakończenie „Ferii z logopedią” dzieci zostały nagrodzone za wspólną zabawę. Rodzice dzieci uczestniczących w „Feriach z logopedią” zostali wyposażeni w materiały służące pomocy do kontynuacji ćwiczeń w domu.

Autorem programu była Marzena Borzym – surdologopeda Poradni.

W dniu 7 grudnia 2015 r. zawitał do Poradni Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów.
Inicjatorką wydarzenia była Pani Danuta Maliszewska.
W trakcie wieczoru dzieci brały udział w konkursach z nagrodami, częstowały się łakociami.
Szczególnym przeżyciem było rozdanie paczek przez Mikołaja, który wysłuchał wszystkich życzeń i zachwycał się zdolnościami artystycznymi dzieci.
Wieczór przebiegał w miłej, świątecznej atmosferze.


Życzymy Wszystkim WESOŁYCH ŚWIĄT
30 października w naszą Poradnią zawładnęły czarownice, wampiry i upiory. A to za sprawą p. Ewy Łady, p. Marzeny Borzym i p. Anety Zając, które zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy w ten szczególny wieczór.
Dwie z nich przybrały stroje strasznych czarownic, a jedna zamieniła się w Czarną Wdowę. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w takich konkurencjach jak taniec z miotłą, tworzenie mumii, rysowanie strasznych min na balonach. Chętni zgłosili się do malowania twarzy. Panie nie zapomniały o wykorzystaniu ćwiczeń logopedycznych do zabaw (np. przenoszenie obrazków za pomocą słomek). Dzieci wykonały także piękne kartki pamiątkowe, które zabrały ze sobą do domu. Dużą atrakcją okazało się szukanie cukierków ukrytych w różnych miejscach Poradni. Humory dopisywały, wszyscy świetnie się bawili. A my zapamiętamy ten wieczór na długo…

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
tel./faks (23) 692-55-91
sekretariat@ppppultusk.pl
NIP 568-12-51-549
Regon 000-947-449
© Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Planer - Responsive Blogger Magazine Theme
Planer theme by Way2themes